نمونه سوالات درس ریزپردازنده ۱ با جواب تستی و تشریحی

ارسال شده در تاریخ دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۲ ساعت 23:45 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس ریزپردازنده ۱ با جواب تستی و تشریحی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۲
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲-۹۱
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی


با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام      ////////     باز به دنبال پریشانی‌ام 

طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست      ////////   در پی ویران شدنی آنی‌ام

نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر با جواب تستی و تشریحی

ارسال شده در تاریخ پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت 0:11 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال


دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر ۱ با جواب تستی و تشریحی


  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۲ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۲۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی

پرسند دوستان ز چه قدم خمیده است      بار فراق یار ستمگر کشیده ام

نمونه سوالات سه سال اخیر پیام نور +رشته کامپیوتر

ارسال شده در تاریخ چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۲ ساعت 23:56 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

نمونه سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال اول ۸۹-۸۸ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال دوم ۸۹-۸۸ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال اول ۹۰-۸۹ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۰-۸۹ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال اول ۹۱-۹۰ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ دروس عمومینمونه سوالات نیمسال دوم ۹۱-۹۰ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ دروس عمومینمونه سوالات نیمسال اول ۹۲-۹۱ رشته کامپیوتر
نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دروس عمومی نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۲-۹۱ رشته کامپیوتر

نمونه سوالات نیمسال دوم 92-91 اضافه شد

لازم به ذکر است این نمونه سوالات فاقد پاسخنامه می باشند

باشد که سوالات ، نمونه سوال ها باشند....

نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی با جواب

ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۲ ساعت 0:40 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی با جواب
باغی كه در آن آب هوا روشن نيست    ///    هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست
هر دوست كه راستگوی و يكرو نبود   ///   در عالم دوستی كم از دشمن نيست 
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۹
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب تستی و تشریحی

هرمملكتی در اين جهان آباد است  ///  آباديش از پرتو عدل و داد است 
كمتر شود از حادثه ويران و خراب   ///  هر مملكتی كه بيشتر آزاد است  

نمونه سوالات درس نظریه گراف با جواب تستی و تشریحی

ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ ساعت 18:0 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس نظریه گراف با جواب تستی و تشریحی

در محـیط طوفـان زا ، ماهـرانـه در جـنگ است
ناخـدای استبـداد با خـدای آزادی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۶-۸۵

لینک های دانلود از سرور مدیا فایر : به زودی

نمونه سوالات فلسفه اخلاق ، آیین زندگی ، اخلاق اسلامی

ارسال شده در تاریخ سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 15:45 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم، غلط  /   باختم جان در هوای او، غلط کردم، غلط

دانلود نمونه سوالات درس فلسفه اخلاق با جواب تستی و تشریحی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ (بخش اول) با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ (بخش دوم) با جواب تستی


عمر کردم صرف او، فعلی عبث کردم، عبث  /  ساختم جان را فدای او، غلط کردم، غلط

دانلود نمونه سوالات درس آیین زندگی  با جواب تستی و تشریحی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی


دل به داغش مبتلا کردم، خطا کردم، خطا  /  سوختم خود را برای او، غلط کردم، غلط

دانلود نمونه سوالات درس اخلاق اسلامی با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی

اینکه دل بستم به مهر عارضش، بد بود، بد  /  جان که دادم در هوای او، غلط کردم، غلط

نمونه سوالات درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم

ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 0:30 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم با جواب تستی و تشریحی

قرار بود به دلها کمی قرار بیاید    /  قرار بود که اسباب پای کار بیاید

قرار بود نرنجد دلی ز گفتن حرفی  /  قرار بود سـر عـقـل روزگار بیاید

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۷-۸۶
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۶-۸۵
  نمونه سوال امتحاني تابستان ۸۵ با جواب تستی
لینک های دانلود از سرور مدیا فایر : http://goo.gl/91mSM

نمونه سوالات تفسیر موضوعی قرآن و نهج البلاغه

ارسال شده در تاریخ یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 0:25 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی قرآن با جواب تستی و تشریحی


  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹  با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۰-۸۹  با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی تابستان ۸۹  با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی
دانلود رایگان نمونه سوالات درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه با جواب تستی و تشریحی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱  با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی

خدا را می شناسم از شما بهتر  /  شما را از خدا بهتر

خدا از هرچه پندارم جدا باشد  /  خدا هرگز نمی خواهد خدا باشد

نمی خواهد خدا بازیچه ی دست شما باشد  /  که او هرگز نمی خواهد چنین آیینه ای وحشت نما باشد ...

نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری با جواب

ارسال شده در تاریخ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 1:20 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری با جواب تستی و تشریحی

ما خانه بدوشیم /  ما حلقه به گوشیم  / جز در ره این کار نکوشیم و نکو شیم

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۹ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۸ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال تابستان ۸۶ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۶-۸۵ با جواب تستی و تشریحی
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب تستی و تشریحی

لینک های دانلود از سرور مدیا فایر : http://goo.gl/RQrRS

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم ها با جواب

ارسال شده در تاریخ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ ساعت 0:40 توسطامیرسام نصیری | موضوع :نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها با جواب تستی و تشریحی

  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۲-۹۱ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال اول ۹۱-۹۰ با جواب تستی
  نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی   
  نمونه سوال امتحاني نيمسال اول ۸۶-۸۵ با جواب تستی و تشریحی   
لینک های دانلود از سرور مدیا فایر : http://goo.gl/t5yUh

آخرین مطالب

هم همه ...
تاریخچه شرکت اپل
تولد 19 سالگی گوگل
10 سازمان‌ سری دنـیــا
چگونه دی‌وی‌دی رایتر لپ‌تاپ خود را با یک هارددیسک جایگزین کنیم؟
آیا می توان از یک شارژر یو اس بی برای شارژ همه ی وسیله ها استفاده کرد؟
از اولین پلی استیشن تا پلی استیشن 4 پرو
نگاهی آماری بر موفقیت های Clash of Clans در ایران
رویایی باطل؛ چرا هوآوی شانس چندانی برای برتری در بازار موبایل ندارد؟
راز کوسه های دو سر چیست؛ پدیده ای که در سال های اخیر افزایش یافته

    »