ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺷﺎﺭﮊ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫد ؟؟

ارسال شده در تاریخ پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت 12:3 توسطفاطمه سادات جعفری | موضوع :

 ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﭽﺘﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

 ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮﻫﺎﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ، ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﻟﻤﺴﯽ ﻓﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺲ،  ﺍﭘﺮﺍ، ﮐﺮﻭﻡ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺩﺍﺭﺩ .

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﻗﺪﯾﻢ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩ : 

ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﻟﻤﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺍﮐﺴﭙﻠﻮﺭﺭ ﺩﺭﺻﺪﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﻓﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻤﯽ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﮐﺮﻭﻡ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﮐﺮﺩ . 

اﭘﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ !

آخرین مطالب

هم همه ...
تاریخچه شرکت اپل
تولد 19 سالگی گوگل
10 سازمان‌ سری دنـیــا
چگونه دی‌وی‌دی رایتر لپ‌تاپ خود را با یک هارددیسک جایگزین کنیم؟
آیا می توان از یک شارژر یو اس بی برای شارژ همه ی وسیله ها استفاده کرد؟
از اولین پلی استیشن تا پلی استیشن 4 پرو
نگاهی آماری بر موفقیت های Clash of Clans در ایران
رویایی باطل؛ چرا هوآوی شانس چندانی برای برتری در بازار موبایل ندارد؟
راز کوسه های دو سر چیست؛ پدیده ای که در سال های اخیر افزایش یافته